Cart

CART
Home /

RTA (Rebuildable Tank Atomizer)

RTA là loại buồng đốt có thể build được có tank (buồng chứa) để chứa tinh dầu, không cần phải chăm dầu liên tục vào buồng đốt mà ta sẽ chăm hẵn vào buồng đốt một lượng dầu và dầu sẽ được chứa trong tank đến khi nào hút hết dầu trong buồng chứa thì ta mới cần phải châm thêm dầu vào.
 

false
1 - 25 out of 29 results found.

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫