Cart

CART

Nghiên cứu của Tasmania cho thấy hợp pháp hóa nicotine sẽ có lợi cho sức khỏe cộng đồng

Ở Tasmania, sử dụng thiết bị vape được cho phép miễn là nó không chứa nicotine. Một khảo sát được thực hiện ở Úc cho thấy quá nửa số người hút thuốc ở đảo sẽ giảm lượng thuốc lá sử dụng nếu các thiết bị vape chứa nicotine được hợp pháp hóa.

Tasmania là một hòn đảo nằm ngoài thềm lục địa của Úc với dân số 517,000 người và 21% trong số đó là người hút thuốc, theo dữ liệu được biên soạn bởi một khảo sát y tế của Úc vào năm 2011. Người làm khảo sát này đã rất lo cho sức khỏe cộng đồng của Tasmania vì kết quả khảo sát cho thấy, hòn đảo này có tỉ lệ người hút thuốc cao nhất trong tất cả các bang của Úc, trái ngược hẳn với tỉ lệ 18% hiện nay của quốc gia này.

Thêm nhiều dữ liệu cho thấy tại sao thuốc lá điện tử nên được chấp thuận

Một nghiên cứu gần đây do Hiệp hội cửa hàng tiện lợi Úc đã khảo sát 400 người hút thuốc của Tasmania cho thấy một phần ba số người được hỏi đã từng thử dùng thuốc lá điện tử và ba phần tư số này đã biết những thiết bị này không chứa nicotine. Phát hiện quan trong nhất là quá nửa số người hút thuốc trong khảo sát nói họ sẽ giảm lượng thuốc lá sử dụng xuống hoặc bỏ hẳn hút thuốc nếu như thiết bị vape chứa nicotine được hợp pháp hóa và được bán rộng rãi.

Không may là, bộ trưởng Bộ y tế Tasmania Michael Ferguson, nói rằng vẫn chưa có kế hoạch hợp pháp hóa thuốc lá điện tử chứa nicotine vào lúc này, trong khi giám đốc điều hành của AACS Jeff Rogut đã chỉ ra, “Nếu thuốc lá điện tử có tiềm năng giúp dù chỉ một phần nhỏ người hút thuốc giảm thiểu hoặc bỏ hẳn hút thuốc lá, thì chúng ta cần cho những sản phẩm đó một cơ hội để giúp những công dân Úc.”

Các chuyên gia hy vọng TGA sẽ ủng hộ nicotine

Rất nhiều chuyên gia y tế ở Úc đã viết thư cho Therapeutics Goods Administration (TGA), yêu cầu hợp pháp hóa nicotine ở nồng độ thấp bằng cách gạch tên chất này ra khỏi danh sách những chất gây nguy hiểm trong Poisons Standard. Ban tư vấn của TGA sẽ mở cuộc họp để xem xét lại đều trên và thông báo quyết định cuối cùng về vấn đề này vào tháng 11 năm 2016. Quyết định ủng hộ nicotine sẽ có ý nghĩa rất lớn với công nghiệp vape và quan trọng hơn sức khỏe cộng đồng ở Úc. Như chúng ta đã quan sát thấy rất nhiều người nếu có thể tiếp xúc với những thiết bị giúp cai nghiện có hiệu quả sẽ chọn chuyển sang lựa chọn an toàn hơn với ý định bỏ hẳn thuốc lá.

Bài viết được được đăng trên Vapingpost bởi Diane Caruana và được dịch bởi The Vape Club

Tìm kiếm bài viết