Cart

CART

Phát hiện từ nghiên cứu mới nhất của NZ khẳng định kết quả của PHE

Theo dữ liệu thu được từ nghiên cứu mới nhất đến từ New Zealand đã khẳng định kết quả nghiên cứu được công bố từ năm 2016 của PHE cho thấy vaping an toàn hơn thuốc lá đến 95%.

Tác giả của nghiên cứu là ba nhà khoa học Jinsong Chen, Chris Bullen và Kim Dirks từ Trường dân số sức khỏe, nhành Khoa học và sức khỏe y tế của trường đại học Auckland đã thực hiện nghiên cứu với mục tiêu đo lường ảnh hưởng mà thuốc lá điện tử có thể gây ra, đồng thời so sánh nó với tác hại của thuốc lá.

“Mặc dù đã có một số nghiên cứu chỉ ra chất có hại trong tinh dầu thuốc lá điện tử và hơi thuốc lá điện tử, thì thông tin về ảnh hưởng đến sức khỏe của thuốc lá điện tử vẫn rất giới hạn.” Các tác giả giải thích. Để đo lường được những nguy cơ này, ba nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình đánh giá rủi ro y tế của cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ trong khi đo lường tất cả những chất gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe được xem xét.

Chất độc hại trong thuốc lá điện tử ít và có nồng độ thấp hơn thuốc lá

Để đánh giá và đo lường chính xác, phản ứng liều lượng tương quan và điều kiện sử dụng tiêu chuẩn đều được sử dụng trong khi tất cả các yếu tố được so sánh với cấp độ hướng dẫn quốc tế của mỗi chất.

Có bốn chất độc hại được tìm thấy trong hơi thuốc lá điện tử (acrolein, diethylene glycol, propylene glycol and cadmium) và bảy chất được tìm thấy trong thuốc lá (acetaldehyde, acrolein, formaldehyde, cadmium, CO, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), N’-nitrosonornicotine (NNN)).

Cùng với những gì các nghiên cứu trước đó đã đưa ra, thuốc lá thường có tỉ lệ chất độc hại cao hơn nồng độ cho phép. Thêm vào đó, năm chất độc hại (acetaldehyde, acrolein, formaldehyde, cadmium, NNN) trong thuốc lá thường có nồng độ cao hơn so với hai chất (acrolein, e-cigapropylene glycol) trong thuốc lá điện tử.

Kết quả cho thấy thuốc lá điện tử là lựa chọn an toàn nhất

“Phát hiện của chúng tôi cung cấp chứng cứ khẳng định kết quả nghiên cứu của PHE, nhưng được thực hiện bằng phương pháp khá hẳn. Mặc dù chúng tôi biết có rất nhiều người hút thuốc đã hút thuốc vài thập kỷ, thì mục đích của nghiên cứu này để tìm hiểu xem liệu họ có thể giảm bớt tiếp xúc với chất độc hại bằng cách chuyển sang vaping hay không. Có thể nói, không cần biết một người đã hút thuốc bao lâu, thì kết quả sau một năm chuyển sang dùng thuốc lá điện tử của họ cũng gần gần như nhau. Nghiên cứu này đã đưa ra hai kết luận, một là thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá và thuốc lá điện tử an toàn với người sử dụng hơn thuốc lá.” Ba tác giả cùng kết luận.

Nguồn bài viết: Vapingpost

Tác giả: Diane Caruana

Người dịch: The Vape Club

Tìm kiếm bài viết