Cart

CART

Thị trường thuốc lá điện tử đạt tới 44.56 tỉ USD

Nhóm nghiên cứu thị trường đã ước tính rằng đến năm 2024 thị trường thuốc lá điện tử toàn cầu sẽ có giá trị lên đến 44.55 tỉ USD, chủ yếu nhờ vào xu hướng muốn sử dụng cách thay thế thuốc lá an toàn và thuế thuốc lá cao.

Tổ chức tư vấn và nghiên cứu thị trường, Hexa Research đã đưa ra báo cáo ước tính sự phát triển của công nghiệp thuốc lá điện tử. “Thị trường thuốc lá điện tử toàn cầu có giá 7.1 tỷ đô la năm 2016 và có thể có quá trình phát triển mạnh hơn nhờ nhu cầu tiêu dùng về sản phẩm có lợi và thân thiện với môi trường.” Trích báo cáo.

Theo báo cáo này, ba nhân tố chính góp phần vào sự phát triển này là ý thức về sức khỏe, tính chất an toàn với môi trường của sản phẩm và thuốc lá bị đánh thuế cao. Ngoài ra, các vụ sát nhập và mua lại cũng góp phần vào phát triển này, như việc BAT mua lại Reynolds American.

Phát triển ở Bắc Mỹ và Châu Âu dự kiến đến từ những người hút thuốc ở khu vực đó. Mặt khác, thị trường phát triển ở Châu Á Thái Bình Dương dựa vào nhiều yếu tố như sự nhận biết về tác hại do thuốc lá thường gây ra và sự phát triển của sản phẩm.

Theo một báo cáo thị trường khác về vape của Bis Research được đăng tải hồi cuối tháng tư, thị trường tuhoocs lá điện tử có giá trị 8 tỉ đô la năm 2015 mà dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên với tỉ lệ 19.34%. “Thị trường thuốc lá điện tử toàn cầu được ước tính có giá 8 tỉ đô la năm 2015, và dự kiến sẽ phát triển thành công nghiệp có giá 46.9 tỉ đô la năm 2025.”

Loại thuốc lá phổ biến nhất với người tiêu dùng

Báo cáo của Hexa Research đã sắp xếp thị trường thuốc lá điện tử theo các đặc điểm như máy regulated, sạc lại và dùng một lần. Theo đó, khách hàng ưa thích dùng máy regulated, sau đó là loại sạc lại được và loại dùng một lần. Máy regulated được ưa chuộng vì có thể sử dụng được với nhiề vị và cho trải nghiệm tốt.

Đọc thêm:
Thuốc lá điện tử có ích cho bệnh nhân hen suyễn 

Thuốc lá điện tử là gì?

Nguồn: Diane Caruana - Vapingpost

Dịch: The Vape Club

Tìm kiếm bài viết