Cart

CART

Thuốc lá điện tử và miếng dán nicotine

Hiện nay, khoa học nghiên cứu ra rất nhiều phương pháp cai thuốc lá. Ngoài việc sử dụng thuốc lá điện tử thay thế thuốc lá truyền thống, thị trường còn có miếng dán nicotine làm mất đi cảm giác thèm thuốc ở người hút thuốc.

Sử dụng cái nào hiệu quả hơn?

Các nhà khoa học ở New Zealand đã tiến hành thử nghiệm ở những người hút thuốc lá truyền thống phương pháp cai thuốc: sử dụng thuốc lá điện tử hoặc miếng dán nicotine. Kết quả là trong số những người vẫn hút thuốc, gần 60% sử dụng thuốc lá điện tử đã giảm một nửa số thuốc họ hút, trong khi tỷ lệ này là 41% với miếng dán nicotin.

Qua quá trình theo dõi, tác dụng phụ xảy ra ở việc sử dụng thuốc lá điện tử và miếng dán nicotine là như nhau. Tác dụng phụ phổ biến nhất ở tất cả các nhóm là vấn đề về hô hấp.

Từ đó, thuốc lá điện tử được chứng minh rằng có tác dụng thay thế lành mạnh cho các sản phẩm cung cấp nicotine thông thường. Đây là nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực y tế, có tác dụng khuyến cáo những người muốn giảm hoặc bỏ thuốc lá truyền thống nên sử dụng thuốc lá điện tử.

Tìm kiếm bài viết