Cart

CART

Thuốc lá không khói được cho phép ở New Zealand

Theo thông báo từ tháng ba về việc hợp pháp hóa thuốc lá điện tử, bộ y tế xứ Kiwi giờ sẽ thêm vào danh sách các loại thuốc lá không khói như thuốc lá dạng kẹo, SNUS và nicotine nén như một phần của chiến dịch Smokefree 2025.

Trong thông báo sẽ hợp pháp hóa thuốc lá điện tử hồi tháng ba, Bộ trưởng bộ y tế Nicky Wagner phát biểu, bộ y tế quyết định chọn cách tiếp xúc ít độc hại hơn vì các bằng chứng khoa học về an toàn của sản phẩm vẫn đang được phát triển. Thứ tư tuần trước, bà bổ sung rằng họ sẽ đi trước trong việc đưa ra chiến lược cho phép các sản phẩm thuốc lá không khói khác.

“Đây là một phần của tư tưởng mới, một cách tiếp cận tiến bộ hơn dựa trên những sản phẩm từ công nghệ mới có sẵn trên toàn thế giới và cho người hút thuốc một cách thay thế thuốc lá,” Bà nói.

Buồn cười là, luật hiện tại của New Zealand cấm bán và phân phối tất cả các loại thuốc lá trừ thuốc lá truyền thống. Cùng với đó là rất nhiều các nghiên cứu về vấn đề này, Wagner chỉ ra rằng một số sản phẩm như SNUS và HNB thì an toàn hơn loại thuốc lá cháy.

Quản lý sản phẩm thuốc lá theo mức độ độc hại

Động thái này được hầu hết các chuyên gia y tế đã cố thuyết phục chính quyền quản lý sản phẩm thuốc lá theo mức độ độc hại hài lòng, họ cũng có những dữ liệu để chứng minh luận điểm của mình. Ở UK, thuốc lá điện tử được sử dụng làm công cụ cai thuốc lá, đã trở thành nơi có tỉ lệ hút thuốc lá thấp thứ hai Châu Âu. Thụy Điển đứng ở vị trí đầu tiên vì đã sử dụng SNUS trong kế hoạch cai thuốc lá.

Nguồn: Diane Caruana - Vapingpost

Dịch: The Vape Club

Tìm kiếm bài viết