Cart

CART

Pin Efest 18650 3000mah 35A by Efest

Share

Pin Efest 18650 3000mah 35A by Efest


Thông số

review overview

 • Dung lượng
 • Đáng giá tiền
 • Độ hoàn thiện
 • Độ bền
 • Chất liệu
 • Độ xả

Tổng kết

4.8 overall score
4.8 overall score

Thông số

review overview

 • Dung lượng
 • Đáng giá tiền
 • Độ hoàn thiện
 • Độ bền
 • Chất liệu
 • Độ xả

Tổng kết

4.8 overall score
4.8 overall score

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫