Cart

CART

[H] Reaper V3 Micro Tank by EVL

Share

[H] Reaper V3 Micro Tank by EVL


Bạn muốn chiếc Reaper V3 của mình nhỏ gọn hết mức có thể ư? Vậy thì hãy sử dụng ngay Micro Tank 2ml.

Bạn muốn chiếc Reaper V3 của mình nhỏ gọn hết mức có thể ư? Vậy thì hãy sử dụng ngay Micro Tank 2ml.

Phần ống tank này sẽ giảm chiều cao của Reaper V3 đi chỉ còn 29mm, là đồng bạn hợp cạ nhất của phiên bản Titanium.

Lưu ý:

  • Thông số sản phẩm đều được tham khảo thông tin từ hãng
  • Chỉ sử dụng cho Reaper V3

Thông số

Height 29mm
Compatible Reaper V3
Material SS and Ultem
Brand EVL
Capacity 2ml
Origin UK

Bạn muốn chiếc Reaper V3 của mình nhỏ gọn hết mức có thể ư? Vậy thì hãy sử dụng ngay Micro Tank 2ml.

Bạn muốn chiếc Reaper V3 của mình nhỏ gọn hết mức có thể ư? Vậy thì hãy sử dụng ngay Micro Tank 2ml.

Phần ống tank này sẽ giảm chiều cao của Reaper V3 đi chỉ còn 29mm, là đồng bạn hợp cạ nhất của phiên bản Titanium.

Lưu ý:

  • Thông số sản phẩm đều được tham khảo thông tin từ hãng
  • Chỉ sử dụng cho Reaper V3

Thông số

Height 29mm
Compatible Reaper V3
Material SS and Ultem
Brand EVL
Capacity 2ml
Origin UK

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫