Cartridge/Pod Spod Ceramic Coil by Sikary

Còn hàng

Giá mới: 50.000₫

Giá cũ: 65.000₫

Pod thay sử dụng coil sứ của Spod tương thích với hầu hết các loại tinh dầu, kể cả loại đặc và có vị nồng nhất.

Pod thay sử dụng coil sứ của Spod tương thích với hầu hết các loại tinh dầu, kể cả loại đặc và có vị nồng nhất.