Cart

CART

Theo báo cáo thị trường, doanh số vape ở Ý đã gấp ba lần trong năm ngoái

Trong năm ngoái, Ý đã chứng kiến sự trỗi dậy của công dân chuyển sang sử dụng vape, theo đó là sự suy giảm của những người đã vape trong thời kỳ khủng hoảng tài chính trong nước.

Thị trường sản phẩm vape có giá trị được ước tính lên đến khoảng 295 triệu Euro trong năm 2016, đã tăng 300% so với năm trước. Đây là thông báo thị trường của ECigIntelligence, một tổ chức hoạt động độc lập, chuyên theo dõi các thay đổi trong luật và tình hình thi trường cho thuốc lá điện tử và các sản phẩm thay thuốc lá.

Với việc các sản phẩm vape trong nước được giảm giá tới 44% và thuốc lá thường lại bị tăng giá, thì có vẻ như càng nhiều người Ý đang tìm kiếm các sản phẩm thuốc lá và một lượng lớn người đã ủng hộ hơn 1,107 các cửa hàng vape ở Italy.

TPD đã tham gia hồi tháng năm với việc Rome đề xuất áp đặt lên các quy luật quản lý tối thiểu lên người dân trong nước. Theo ECigIntelligence, trừ việc các xí nghiệp sản xuất phải tuân thủ các quy định về bao vì sản phẩm và có hạn chế với việc mua các sản phẩm vape từ nước ngoài, quy định của Italy với vape vẫn rất thoải mái so với các nước trong và ngoài Châu Âu.

Mặc dù luôn có sự khuyến khích để người hút thuốc chuyển sang vaping để tránh được việc phải tốn tiền thuế cho thuốc lá, thì vấn đề thuế đã và luôn là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm trong ngành công nghiệp vape đang phát triển.

Bài viết được đăng trên vapenewsmagazine và được dịch bởi The Vape Club

Tìm kiếm bài viết