Cart

CART

VAPESHOW Prague 2016

Vào hai ngày 12-13 tháng 8, Cộng Hòa Séc sẽ tổ chức một sự kiện thu hút tất cả những đại diện và lãnh đạo của cộng đồng vape - VAPESHOW Prague 2016.

Trong sự kiện kéo dài hai ngày này, những nhà diễn thuyết  nổi tiếng sẽ bao hàm lại những vấn đề đang khiến cho các doanh nghiệp và chủ các shop vape thấy lo lắng:

- Những vấn đề trong việc phát triển thị trường thuốc lá điện tử ở Cộng Hòa Séc là gì?

- Những thay đổi có thể xảy ra về vấn đề pháp lý sau khi chỉ thị về các sản phẩm thuốc lá (TTPD) có hiệu lực.

- Cách đăng ký thuốc lá điện tử như một thiết bị y tế tại khu vực EU.

- Cách thúc đẩy và tạo ra một chiến lực chính xác cho thị trường thuốc lá điện tử.

- Cách thiết lập quan hệ với những nhà cung cấp thuốc lá điện tử chất lượng.

- Những vấn đề còn tồn tại trên thị trường thuốc lá điện tử hiện nay và cách giải quyết.

Đơn vị tổ chức cho buổi triển lãm - giao lưu VAPESHOW Prague 2016 là Công ty Smile Expo, một công ty từng tổ chức rất nhiều các sự kiện tương tự.

Sự kiện này sẽ giúp những người tham gia hiểu rõ hơn tình trạng của thuốc lá điện tử ở Cộng Hòa Séc, những thống kê thực về con số các vaper ở đất nước này, tìm hiểu thêm các phương pháp xúc tiến kinh doanh và thiết lập các quan hệ kinh doanh.

Trong hai ngày này, những người có ảnh hưởng lớn nhất trong giới sẽ thuyết trình trên tầng hội nghị: Charly Pairaud (phó chủ tịch của Fivape), Chris Dodge (Chủ tịch hiệp hội Vaping thế giới), Georgiji Grebinskij (Euromonitor), Jacek Rajewski (Spark Lab), Norm Bour (Vape Mentors), Jorge Fernandes (Hersmec inc), Ilya Chagin (Leadmaking) và còn nhiều người khác nữa!

Hội nghị VAPESHOW Pargue 2016 là khởi điểm tuyệt vời cho các nhà đầu tư và doanh nhân, những người quảng bá thuốc lá điện tử tại Châu Âu. Mọi người sẽ có thể biết được nhiều thông tin quan trọng và cách giải quyết các vấn đề trước đó tưởng như không giải quyết được. Đối với những người ngoại đạo của chương trình, đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thị trường mới và mở rộng đầu tư.

Thời gian và địa điểm tổ chức

Thời gian: 12-13/8/2016

Địa điểm: PVA EXPO PRAHA Beranových 667, 199 00 Praha 9, Czech Republic

Nguồn bài báo: Vapingpost.com / Tác giả: Simon Rosselat

Tìm kiếm bài viết